Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

Thống kê chuyên mục hỏi đáp

  • Tổng số câu hỏi: 1
  • Tổng số câu trả lời: 0
  • Tổng số câu đã trả lời: 0
0

Trả lời

Câu hỏi được hỏi bởi Trần Thị NGọc Thuý vào ngày 12/07/2015
cho tôi hỏi là trường mình thì khi nào cho lấy học bạ đối với các em 12 vừa tốt nghiệp?

87