Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Đơn xin đổi buổi coi thi
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 9don-xin-doi-buoi-coi-kiem-tra_1010202193335.doc
 Biểu mẫu giáo viênHọc vụ10-10-2021
2 Biên bản họp thống nhất đáp án
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 8bien-ban-thong-nhat-dap-an_1010202192924.doc
 Biểu mẫu giáo viênQuản trị viên10-10-2021
3 Thông tin khai báo y tế
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 7khai-bao-y-te_1010202192837.docx
 Biểu mẫu giáo viênQuản trị viên10-10-2021
4 Đơn xin nghỉ chế độ thai sản
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 6donxinnghithaisan_1010202192756.doc
 Biểu mẫu giáo viênQuản trị viên10-10-2021
5 Phiếu báo dạy bù
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5maudangkydaybu_1010202192716.docx
 Biểu mẫu giáo viênQuản trị viên10-10-2021
6 Đơn xin phép nghỉ (nhân viên)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4don-xin-phep-nghi-nhan-vien_1010202192613.docx
 Biểu mẫu giáo viênQuản trị viên10-10-2021
7 Đơn xin phép nghỉ (giáo viên)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3donxinphepnghigiaovien_1010202192444.doc
 Biểu mẫu giáo viênHọc vụ10-10-2021
8 Phiếu ghi nhận, đánh giá bài dạy
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2mauphieudanhgiadugio_1010202192025.doc
 Biểu mẫu giáo viênHọc vụ10-10-2021
9 Giấy xác nhận viên chức đang công tác tại nhà trường
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1giayxacnhandangcongtactaitruong_101020219.doc
 Biểu mẫu giáo viênHọc vụ10-10-2021

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀN THUYÊN


Địa chỉ: 37 Đặng Văn Ngữ - Phường 10 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 3.991.6280    Fax: (+84) 3.991.6280

Website: thpthanthuyen.hcm.edu.vn      Email: hanthuyen@hcm.edu.vn