Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 17/9/2020
Lượt đọc: 62

KẾ HOẠCH Thực hiện công khai năm học 2020-2021

Số/Ký hiệu: 70 /KH-THPT HT
Ngày ban hành: 7/9/2020
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Võ Ngọc Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: khcongkhai20-21_17920208.docx
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163