Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 17/9/2020
Lượt đọc: 48

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai trường THPT Hàn Thuyên năm học 2020-2021

Số/Ký hiệu: 69/QĐ-THPT HT
Ngày ban hành: 7/9/2020
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Võ Ngọc Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: qc-cong-khai_2021_17920208.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163