Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

Có 26 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

(Tải File đính kèm)

01-2 /KH-THPT HTCÔNG TÁC PHÁP CHẾQuản trị viên27-03-2022
2 Kế hoạch công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021-2022 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

01-1/KH-THPT HTCÔNG TÁC PHÁP CHẾQuản trị viên27-03-2022
3 V/v triển khai văn bản điều chỉnh Quy trình kiểm soát dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 CÔNG TÁC PHÁP CHẾQuản trị viên20-03-2022
4 Thông tư quy định quy trình tiếp công dân

(Tải File đính kèm)

Số: 04/2021/TT-TTCPCÔNG TÁC PHÁP CHẾQuản trị viên14-11-2021
5 Về việc triển khai Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định phụ cấp thâm niên nhà giáo

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

77/2021/NĐ-CPCÔNG TÁC PHÁP CHẾQuản trị viên06-08-2021
6 Về thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. (Kính gửi: Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc Sở; Hiệu trưởng các Trường trung cấp, cao đẳng; Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên;Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở)

(Tải File đính kèm)

3328/GDĐT-KHTCCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 16-10-2020
7 Về cập nhật, bổ sung, triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại các cơ sở giáo dục

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

3220/GDĐT-CTTTCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 05-10-2020
8 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường học

(Tải File đính kèm)

32/2020/TT-BGDĐTCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 04-10-2020
9 KẾ HOẠCH Triển khai công tác pháp chế năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

62-4 /KH-HTCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 25-09-2020
10 Về hướng dẫn tích hợp, lồng ghép một số nội dung trong môn GDCD và HĐGDNGLL năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

3563/GDĐT-TrHCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
11 Luật Giáo dục

(Tải File đính kèm)

43/2019/QH14CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
12 KÊ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2018-2019

(Tải File đính kèm)

 CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
13 CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

(Tải File đính kèm)

1737/CT-BGDĐTCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
14 V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế

(Tải File đính kèm)

 CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
15 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020"

(Tải File đính kèm)

 CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích