Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

Có 23 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư quy định quy trình tiếp công dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 042021tt-ttcpquy-dinh-quy-trinh-tiep-cong-dan4112021171541_14112021123516.pdf
Số: 04/2021/TT-TTCPCÔNG TÁC PHÁP CHẾQuản trị viên14-11-2021
2 Về việc triển khai Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định phụ cấp thâm niên nhà giáo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2184-030821signed48202184926_68202111311.pdf
File thứ 2: nghi-dinh-77-cua-chinh-phu-ve-pctnng48202184926_68202111311.pdf
77/2021/NĐ-CPCÔNG TÁC PHÁP CHẾQuản trị viên06-08-2021
3 Về thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. (Kính gửi: Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc Sở; Hiệu trưởng các Trường trung cấp, cao đẳng; Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên;Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3328ngay09102020w1410202010_1610202014.doc
3328/GDĐT-KHTCCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 16-10-2020
4 Về cập nhật, bổ sung, triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại các cơ sở giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3220-pbvbmoi10-2051020209_510202021.pdf
File thứ 2: 3220-hdanbsungvbqppl1-10-2051020209_510202021.doc
3220/GDĐT-CTTTCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 05-10-2020
5 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-32-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong_hoc_410202012.pdf
32/2020/TT-BGDĐTCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 04-10-2020
6 KẾ HOẠCH Triển khai công tác pháp chế năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_ctpc2021_ht_259202017.doc
62-4 /KH-HTCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 25-09-2020
7 Về hướng dẫn tích hợp, lồng ghép một số nội dung trong môn GDCD và HĐGDNGLL năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 16tichhoplongghepmongdcd-2018_249202015.doc
3563/GDĐT-TrHCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
8 Luật Giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 15qhluat_gd_249202015.pdf
43/2019/QH14CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
9 KÊ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 14ubndkhvephobiengiaoducphapluatgiaidoan20182021_249202015.pdf
 CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
10 CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 13bgdchithiqlnangcaodaoducnhagiao_249202015.docx
1737/CT-BGDĐTCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
11 V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 12bgddt-ve-cong-tac_pc_249202015.pdf
 CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
12 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 11ubndkhpctn1921_249202015.pdf
 CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
13 CHỈ THỊ Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức về phòng ngừa tham nhũng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 10ubndchi-thi-2017phong_ngua_tn_249202015.pdf
 CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
14 KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy (Năm 2018)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 9bgd-khdua_pctn_vao_gd2018_249202015.pdf
 CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
15 V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 8cv8784bgddt-gdtrhthuchienchithi10_ttcp-2013_249202015.doc
8784/BGDĐT-GDTrHCÔNG TÁC PHÁP CHẾ 24-09-2020
12