Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 5/10/2020
Lượt đọc: 35

Về cập nhật, bổ sung, triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại các cơ sở giáo dục

Số/Ký hiệu: 3220/GDĐT-CTTT
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Lê Hoài Nam
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); đồng thời cập nhật, rà soát, bổ sung, triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại đơn vị
File đính kèm:
File thứ 1: 3220-pbvbmoi10-2051020209_510202021.pdf
File thứ 2: 3220-hdanbsungvbqppl1-10-2051020209_510202021.doc
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

87