Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022
Thứ tư, 23/2/2022, 19:37
Lượt đọc: 21

CĐCS trường được nhận Giấy khen của Công đoàn Ngành

CĐCS trường được nhận Giấy khen của Công đoàn Ngành: Đơn vị có nhiều sáng kiến trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của các cấp công đoàn” năm 2021; cô Lê Thị Thanh Vân được nhận Giấy khen của Công đoàn Ngành: cá nhân có thành tích tham gia tích cực Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của các cấp công đoàn”. ​

Tác giả: Thanh Vân

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88