Thứ ba, 5/10/2021, 14:21
Lượt đọc: 35

Chúc mừng sinh nhật các công đoàn viên có ngày sinh trong tháng 10

Chúc mừng sinh nhật thầy cô có ngày sinh trong tháng 10:
1. Cô Trần Thị Hương (5/10)
2. Thầy Lâm Văn Trường Điệp (6/10)
3. Cô Mai Thị Tuyết Nga (10/10)
4. Cô Trương Thị Mỹ Trang (10/10)
5. Cô Trần Thị Nguồn (15/10)
6. Cô Hồng Thị Mỹ Phượng (19/10)
7. Cô Võ Thị Đông Nghi (20/10)
8. Cô Phạm Thị Ngân (20/10)
9. Cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh (22/10)
10. Thầy Nguyễn Khánh Toàn (25/10)
11. Cô Phạm Hồng Lợi (25/10)

Kính chúc quý Thầy Cô nhiều sức khỏe – hạnh phúc và thành công!
Tác giả: Quản trị viên

87