Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022
Chủ nhật, 8/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 182

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi viết bài thể hiện nhận thức, tình cảm và trách nhiệm trong việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm 2019

Tác giả: Lê Thị Thanh Vân

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87