Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022
Cập nhật : 15:26 Thứ ba, 28/9/2021
Lượt đọc: 47

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

Số/Ký hiệu: 138-1/QĐ-THPT HT
Ngày ban hành: 28/9/2021
Ngày có hiệu lực: 28/9/2021
Người ký: Võ Ngọc Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 138qd-ban-hanh-kh-kiem-tra-noi-bo2122-chinh-thuc_811202115121.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88