Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022
Cập nhật : 15:23 Thứ ba, 28/9/2021
Lượt đọc: 54

Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

Số/Ký hiệu: 138-2/QĐ-THPT HT
Ngày ban hành: 28/9/2021
Ngày có hiệu lực: 28/9/2021
Người ký: Võ Ngọc Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: qd-thanh-lap-ban-kiem-tra-noi-bo2122_24102021152612.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88