Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

Có 2 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 138qd-ban-hanh-kh-kiem-tra-noi-bo2122-chinh-thuc_811202115121.pdf
138-1/QĐ-THPT HTKế hoạchQuản trị viên28-09-2021
2 Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-thanh-lap-ban-kiem-tra-noi-bo2122_24102021152612.pdf
138-2/QĐ-THPT HTKế hoạchQuản trị viên28-09-2021