Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022
Thứ hai, 11/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 253

Ngoại khóa Tin học với chủ đề “Tin học văn phòng quốc tế MOS”

Buổi ngoại khóa nhằm mục đích giới thiệu kiến thức cần có để thi chứng chỉ tin học quốc tế MOS và giới thiệu phần mềm GMetrix đến học sinh. Kết thúc buổi ngoại khóa, đội có số điểm cao nhất là 11B03, cao thứ nhì là 11B08, cao thứ 3 là 11B04

- Hình ảnh của buổi ngoại khóa:

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88