Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022
Thứ tư, 12/1/2022, 19:40
Lượt đọc: 2327

Đáp án và hướng dẫn chấm kiểm tra cuối kỳ I năm học 2021-2022

STT

MÔN

KHỐI 10

KHỐI 11

KHỐI 12

1

TOÁN

Tải về

Tải về

Tải về

2

Tải về

Tải về

Tải về

3

HÓA

Tải về

Tải về

Tải về

4

SINH

Tải về

Tải về

Tải về

5

VĂN

Tải về

Tải về

Tải về

6

SỬ

Tải về

Tải về

Tải về

7

ĐỊA

Tải về

Tải về

Tải về

8

GDCD

Tải về

Tải về

Tải về

9

ANH VĂN

Tải về

Tải về

Tải về


Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163