Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022
Thứ năm, 9/12/2021, 15:47
Lượt đọc: 35

Tài liệu tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục khi tổ chức học tập trực tiếp

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: https://hcm.edu.vn/thong-bao/tai-lieu-tap-huan-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-co-so-giao-duc-khi-to/ct/41024/67713

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163