Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

Có 8 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 CV V/v vận động Nhà giáo, Người lao động trong Ngành cài đặt ứng dụng Bluezone
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_ve_vandong_dvcd_caidat_ung_dung_bluezone_208202015.doc
 Tuyên truyền 20-08-2020
2 CV về đóng góp ý kiến cho dự thảo các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cvdonggopykienchoduthaothongtubgd2020_48202012.pdf
 Tuyên truyền 04-08-2020
3 Công văn 014/CV-CĐGD Về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona gây ra
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_van_phong_chong_virus_coronacdgd_tp_152202011.doc
014/CV-CĐGDTuyên truyền 15-02-2020
4 Những thay đổi về lương mà CB,CC,VC cần biết
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tuyen_truyen_pl_121020190.docx
 Tuyên truyền 12-10-2019
5 Công văn 3185/GDĐT-CĐGD về vận động đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv3158vandongquyvibiendaovituyendautoquoc_119201917.doc
3185 /GDĐT-CĐGDTuyên truyền 11-09-2019
6 Quyết định số 3728/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại hàng quý
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_3728_-_sua_doi_bo_sung_quy_dinh_danh_gia_hang_quy_99201919.pdf
3728/QĐ-UBNDTuyên truyền 09-09-2019
7 Quyết định số 4631/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd4631-danhgiaphanloaiccvchangquy_99201919.pdf
4631/QĐ-UBNDTuyên truyền 09-09-2019
8 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_16-bgddt_ve_dao_duc_nha_giao_89201916.DOC
Số: 16/2008/QĐ-BGDĐTTuyên truyền 08-09-2019

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích